Το Aromasin (exemestane) εξήγησε

από τον John Connor Η αρωμαζίνη είναι ένας αδρανοποιητής στεροειδούς αρωματάσης που χρησιμοποιείται για τη […]